Heste på Molslab © Morten DD. Med venlig tilladelse

Danmarks Vilde natur - elle askeskov med orkideer Om Foreningen

I Foreningen Danmarks Vilde Natur vil vi være en højtaler, en folkelig bevægelse og et fælles råb om fornuft til gavn for naturnationalparkerne, biodiversiteten og den vilde natur i Danmark. Vi ønsker at skabe fokus på, hvordan vi som samfund kommer i gang med at prioritere naturen højere.

Vores forening er baseret på en grundlæggende sympati for livet i al dets variation. Vores biodiversitet er en naturarv, vi vil arbejde for at bevare og videregive til kommende generationer.

Vi arbejder for:

  • At etablere store sammenhængende områder med vild natur i Danmark, hvor biodiversitet, naturlige processer og selvregulerende økosystemer har første prioritet.
  • At Danmark skal leve op til de internationale målsætninger, herunder at kvaliteten af Naturnationalparkerne højnes, så de opfylder kriterierne for IUCN kategori II parker.
  • At skabe et fælles netværk af meningsfæller på tværs af landet, der ønsker at støtte den vilde natur i Danmark. Læs mere her

Giv Naturen Lov

Sammen med Danmarks Naturfredningsforening og Verdens Skove, er foreningen Danmarks Vilde Natur indgået i et tæt samarbejde om at få sat en biodiversitetslov på dagsordenen i den kommende valgkamp.

Formålet med forslaget om at få en biodiversitetslov er at standse tabet af arter, give naturen mere plads samt juridisk sikre eksisterende og mere vild natur.
  • I 2030 skal 30% af land- og havarealet være udlagt og retligt sikret som beskyttet natur, heraf 1/3 strengt beskyttet.
  • I 2050 skal al natur i Danmark være i gunstig tilstand.
  • Biodiversitetsrådet og dets uafhængighed af regeringen skal lovsikres og Rådet skal bidrage med at opstilling af konkrete mål for biodiversitet i Danmark i 2040 og 2050.

I Danmarks Vilde Natur ser vi meget frem til at køre valg-kampagnen sammen med vores engagerede lokalafdelinger og NGOerne i alliancen. Det er vores første større fælles opgave, og kan give en betydelig effekt.

Læs mere i vores nyhedsbrev for September

Almindelig Blåfugl på priklæbet gøgeurt © Lars Andersen (Med velvillig tilladelse)Nyhedsbrev fra september

Sommerferien er slut, og Danmarks Vilde Natur trækker igen i arbejdstøjet. Vi har dog ikke haft trukket stikket helt, for mens resten af Danmark holdt ferie, har vores formands hårde arbejde med at få lokalafdelinger etableret og repræsenteret i projektgrupperne for naturnationalparkerne båret frugt: Vores nyetablerede lokalafdeling for Jammerbugt har fået sæde i NNP Tranum, og Danmarks Vilde Natur er dermed repræsenteret i hele 8 af de 15 naturnationalparker. Det er vi meget stolte over er lykkedes, men vi helmer naturligvis ikke, og vil fortsat arbejde for at komme ind i alle naturnationalparkernes projektgrupper. Der er også kommet andre nye lokalafdelinger af foreningen, som du kan læse om i vores seneste nyhedsbrev

Børkop Vandmølle © Karen Schousboe (med venlig tilladelse)Meld dig ind her

Foreningen “Danmarks Vilde Natur” har brug for al den hjælp, som I kan give. Meld jer ind og * få inspiration til at fremme genforvildningen af Danmark * få Indflydelse på den vilde natur i den nærhed * bliv del af et spændende netværk af folk, der “bare” er optaget af sagen

Sådan melder du dig ind

Et medlemskab koster 100 kr. årligt, 25 kr. studerende og virksomheder 300 kr. Børn under 13 år er gratis, når de meldes ind sammen med en voksen. Tilmelding via denne formular Du registrerer dig og overfører beløbet. Der er 2 trin: 1) Udfyld medlemsformularen 2) Overfører beløb via MobilePay nr: 630913 eller bank: reg. 9070 konto 1633530994. Husk at skrive email-adresse på overførslen uanset betalingsmåde. Vi sender et velkomstbrev/kvittering for indmeldelsen. Følg os på facebook, hvor vi orienterer om aktiviteter i foreningen.

Foreningen Danmarks Vilde Natur – info@danmarksvildenatur.dk CVR 42914142