bjaelke runes bog

NY BOG: Nationalparker og de store dyrs genkomst

Forleden udkom den nye bog af Rune Engelbreth Larsen. Med stor charme fortæller han elskværdigt og med indlevelse historierne bag de store dyr såsom vildheste, europæiske bison og elge. Men bogen beretter også om hvorfor disse store dyr nu genudsættes i naturen, og de mange debatter, det har givet anledning til.

 
Bogen kommer således vidt omkring de sidste halvtreds års politiske svigt af naturen, holdningsskiftet i naturtilgangen blandt politikere og myndigheder, samt de mange misinformationskampagner der er sat i søen mod naturgenopretning, rewilding og den pågående genudsættelse af disse vilde dyr.

Men bogen handler også om femten nye naturnationalparker, det ligger lige for at oprette, så biodiversitetens nedgang og de sidste naturlige økosystemer kan gives en hjælpende hånd. Med bogen i hånd bliver der således mulighed for at planlægge nye og spændende ture ud i det danske sommerland for at få syn for sagn.

Bogen skal varmt anbefales. Kan købes her på Naturzonen.

Kvæg på Røsnæs

Om Foreningen

Foreningens formål er at understøtte etablering af store sammenhængende områder med vild natur af international kvalitet, og arbejde for deres udvikling og fremtidige beskyttelse.

Meld dig ind her

Tilmelding via denne formular

Nyhedsbrev i Marts

I dette nyhedsbrev kan du se om der er arrangementer i din lokalafdeling, blive klogere på DVNs stand på naturmødet, læse om det nye store Life-Orchids-projekt på Høje Møn, glæde dig over at Københavns Kommune vil indstille Kalvebod Fælled til ny naturnationalpark, få inspiration til helårsgræsning i dit lokale græsningslaug og ikke mindst; læse med i afsnit 2 i følgetonen “Klog på Vildskab” som denne gang handler om de vilde tamme dyrs historie. Læs mere her…

oekokrati web forsidejpeg

Læs interview med forfatteren til Økokratiet

Bogen argumenterer for et opgør med vores menneskecentrerede tro på, at vi har ret til at herske over alle livsformer og ekspandere. I stedet skal vi opbygge en samfundsmodel med halvdelen af Jordens areal afsat til vild natur og med større lighed mellem ikke bare mennesker, men også mellem mennesker og planetens øvrige arter. Det er den vision om en bæredygtig fremtid, som religionshistoriker og samfundsdebattør Jens-André P. Herbener præsenterer i sin nyeste bog, Økokrati: Sådan skaber vi en bæredygtig verden. Søs Dalgaard Jensen fra Foreningen Danmarks Vilde Natur har interviewet forfatteren for at høre om tankerne bag bogen.

Kastrerede dyr i Naturnationalparkerne?

Hvis Naturstyrelsen skal følge plejeplanerne for de fremtidige Naturnationalparker, skal der forventeligt udsættes mindst 500 vallakker og hopper samt 1000 stude. Endnu flere hvis græsningstrykket skal være som på Molslab. Hvor skal dyrene komme fra, nu og i fremtiden? Kan vi tillade os at kastrere dyr fra små bestande, vi får endnu mere brug for i fremtiden? Er heste og okser ikke biodiversitet, ligesom kronhjort og bison? De spørgsmål har vi rettet til Miljøministeren i et åbent brev, som vi også har sendt til samtlige medlemmer af Miljø- og Fødevareudvalget og Naturstyrelsen:
Læs brevet her og tag del i debatten

Gribskov. © Wilhelm Fabricius Lorenzen

Nåletræer ikke afgørende for biodiversiteten

Dele af Gribskovs nåletræer rydes for tiden som led i udlægningen til urørt skov. Det har givet anledning til debat. I den forbindelse har “Fri Natur” udsendt en liste over 39  rødlistede arter, som forfatterne hævder er knyttet til nåletræer og derfor kan lide skade. Da listen blev offentliggjort, vakte den stor undren blandt biologer og andre fagfolk. En del af arterne har helt åbenlyst ikke nogen tilknytning til nåletræsplantager. For at belyse de rette forhold, har “Viden om Vild Natur” udarbejdet et  notat, der kan læses her…

biodiversitetslov

Giv Naturen Lov!

Vi ønsker en naturens lov – en biodiversitetslov – som skal standse tabet af arter og naturområder, give den vilde natur mere plads og sikre dens beskyttelse. Og at et uafhængigt biodiversitetsråd skal sikres i loven. Rådets opgaver skal være at formulere mål for naturen og løbende vurdere regeringens indsats og målopfyldelse.

Mød op på Naturmødet i Hirtshals i maj – og hjælp med at sætte en biodiversitetslov på dagsordenen