Om Foreningen

I Foreningen Danmarks Vilde Natur vil vi være en højtaler, en folkelig bevægelse og et fælles råb om fornuft til gavn for naturnationalparkerne, biodiversiteten og den vilde natur i Danmark. Vi ønsker at skabe fokus på, hvordan vi som samfund kommer i gang med at prioritere naturen højere.

Vores forening er baseret på en grundlæggende sympati for livet i al dets variation. Vores biodiversitet er en naturarv, vi vil arbejde for at bevare og videregive til kommende generationer.

Vi arbejder for:

  • At etablere store sammenhængende områder med vild natur i Danmark, hvor biodiversitet, naturlige processer og selvregulerende økosystemer har første prioritet.
  • At Danmark skal leve op til de internationale målsætninger, herunder at kvaliteten af Naturnationalparkerne højnes, så de opfylder kriterierne for IUCN kategori II parker.

At skabe et fælles netværk af meningsfæller på tværs af landet, der ønsker at støtte den vilde natur i Danmark.

Du kan tilmelde dig her

Kontakt:

Foreningen Danmarks Vilde Natur
info@danmarksvildenatur.dk
CVR-nummer 42914142