Om Foreningen

I Foreningen Danmarks Vilde Natur vil vi være en højtaler, en folkelig bevægelse og et fælles råb om fornuft til gavn for naturnationalparkerne, biodiversiteten og den vilde natur i Danmark. Vi ønsker at skabe fokus på, hvordan vi som samfund kommer i gang med at prioritere naturen højere.

Vores forening er baseret på en grundlæggende sympati for livet i al dets variation. Vores biodiversitet er en naturarv, vi vil arbejde for at bevare og videregive til kommende generationer.

Vi arbejder for:

  • At etablere store sammenhængende områder med vild natur i Danmark, hvor biodiversitet, naturlige processer og selvregulerende økosystemer har første prioritet.

  • At Danmark skal leve op til de internationale målsætninger, herunder at kvaliteten af Naturnationalparkerne højnes, så de opfylder kriterierne for IUCN kategori II parker.

  • At skabe et fælles netværk af meningsfæller på tværs af landet, der ønsker at støtte den vilde natur i Danmark.

    Du kan tilmelde dig her