Privatlivspolitik

Den 25. maj 2018 trådte den nye EU-lov om persondata i kraft, efter hvilken vi behandler personoplysninger. Herunder beskrives, hvordan foreningen opbevarer og benytter oplys-ninger om medlemmer og andre, som foreningen i forskellige sammenhænge korresponderer med.

Ansvarlig for personoplysninger: Foreningen er er dataansvarlig og sikrer, at dine person-oplysninger behandles i overensstemmelse med gældende lovgivning. Du kan altid kontakte den data-kontaktperson via foreningens email.

Personoplysninger og deres formål: Af personoplysninger registrerer vi medlemmers navn, adresse, telefon og e-mailadresse. Det betyder, at du er indforstået med, at vi opbevarer disse oplysninger og at vi lejlighedsvis sender dig aktuel og relevant information.

Videregivning af personoplysninger: Foreningen værner stærkt om personoplysninger og videregiver ikke personoplysninger til andre indenfor eller udenfor foreningen uden sam-tykke. At være medlem af en forening er en privat sag. I de sjældne tilfælde, hvor en myn-dighed kræver dokumentation for, at foreningen har flere end 100 medlemmer for at være klage- eller høringsberettiget i konkrete sager, vil vi alene videregive personoplysninger hvis myndigheden – jævnfør Offentlighedslovens § 12 – sikrer en effektiv anonymisering af per-sonoplysningerne.

Sletning: Dine personoplysninger slettes straks efter at dit medlemskab er ophørt.

Offentliggørelse: Den til enhver tid gældende privatlivspolitik er tilgængelig på foreningens hjemmeside.
Rettigheder og klage: Du har efter persondataloven en række rettigheder og klagemulighed. Læs mere i Datatilsynets vejledning på www.datatilsynet.dk.

Version: Denne politik har versionsnummer 1 og er gældende fra 5. januar 2022

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Foreningen Danmarks Vilde Natur – info@danmarksvildenatur.dk
CVR 42914142
Kontakt: Danna Borg